Za ponudbo nam pišite
ali nas pokličite!

Language experts d.o.o.

Sedež:

Parmova ulica 53
SI -1000 Ljubljana

Poslovalnica:

Celovška cesta 172 
SI -1000 Ljubljana

Mobilni tel.:

+386(0) 30 32 44 50
+386(0) 30 32 44 88

E-naslov:

office@language-experts.eu

Partnerji

 

 

Lektoriranje je končni jezikovni pregled besedila bodisi v slovenskem oziroma v tujem jeziku. Lektor odpravi morebitne pravopisne in slovnične napake ter poskrbi za redakcijo besedila, tj. za ustrezno jezikovno in slogovno obliko ter terminološko enotnost in doslednost.

Lektoriranje zajema:

  • slovnično korekcijo – sintaksa, pravopis, postavljanje ločil;
  • stilsko korekcijo;
  • korekcijo pred tiskom – pregled in popravo besedil pred tiskanjem.

Z lektoriranjem zagotavljamo:

  • Prilagoditev vsebine ciljnemu jeziku prevoda - kakovostno prevajanje in lokalizacija besedila ni zgolj enostavna pretvorba besedila v ciljni jezik, temveč zahteva skrbno prilagoditev vsebine jezikovnemu in sociokulturnemu kontekstu ob upoštevanju jezikovnih pravil, stilističnih zahtev, tehničnih standardov, terminološke  doslednosti ter pričakovanj in zahtev ciljnega trga.
  • Natančnost vašega že obstoječega prevoda - če imate že prevedeno besedilo in želite še dodatno zagotoviti natančnost prevoda in tekoč jezik, lahko prevod zaupate v lektoriranje našim sodelavcem, ki so rojeni govorci ustreznega jezika.

Lektor preverja slovnično in pravopisno pravilnost,  slogovno in terminološko doslednost in pomensko ustreznost prevoda.

Lektorji

Storitev lektoriranja pri nas opravljajo izkušeni strokovnjaki na svojem področju: univerzitetni diplomirani slovenisti, rojeni govorci tujega jezika, ki skrbijo za jezikovno odličnost prevodov. Zavedamo se, da je zelo pomembna lektorjeva specializacija (za določeno stroko) – odlično poznavanje strokovnega izrazja in terminologije - zato naši lektorji sodelujejo tudi s številnimi strokovnjaki s posameznih področij.

Language experts d.o.o., 2010, vse pravice pridržane.   Pravno obvestilo   O avtorjih spletne strani.